Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

20. april 2018

Utbytteporteføljen - Rapport 1. kvartal 2018

Lite nytt for utbytteporteføljen i årets 1. kvartal. Bare ett selskap gir fortsatt utbytter, og akkumulert avkastning holdt seg tilnærmet uendret.

31. mars 2018

LEI-nummer til besvær

Fra årsskiftet ble det obligatorisk for alle selskaper å ha LEI-nummer for å kunne handle aksjer. Ordningen er initiert og pålagt av EU, og er ment som et ledd i å motarbeide økonomisk kriminalitet. Men hvor var media da dette ble pålagt alle i et land som ikke er EU-medlem? Hvor var regjeringen da alle norske selskaper - små som store - ble underlagt en bestemmelse av EU?

14. januar 2018

Utbytteporteføljen - Rapport 4. kvartal 2017

Ingen store overraskelser i årets siste kvartal. AWDR er igjen eneste selskap i utbytteporteføljen som utbetalte utbytte, men utbyttet var ikke nok til å kompensere for fallende kurs.

13. oktober 2017

Utbytteporteføljen - Rapport 3. kvartal 2017

Endelig et godt kvartal for utbytteporteføljen! Det har vært en god periode for riggsektoren og AWDR er også eneste selskap i porteføljen som fortsatt utbetaler utbytte. Dette er imidlertid ikke nok til å løfte prosjektet opp fra avgrunnen...

1. september 2017

Aksjesparekonto - ikke for alle

I dag lanseres det nye produktet, aksjesparekonto, og EU/EØS-registrerte aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis kan samles her. Er dette noe for deg? Det kan være greit å tenke seg om, for selv om det følger mange fordeler med dettee nye produktet, passer det ikke for alle.

5. august 2017

Utbytteporteføljen - Rapport 2. kvartal 2017

Verdien av utbytteporteføljen fortsetter å falle. Skulle ikke diverse markeder hente seg inn igjen, og skulle ikke verden gå framover? 2017 ligger an til å bli enda dårligere enn fjoråret, og det lysner nok heller ikke med det første.