Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

14. januar 2018

Utbytteporteføljen - Rapport 4. kvartal 2017

Ingen store overraskelser i årets siste kvartal. AWDR er igjen eneste selskap i utbytteporteføljen som utbetalte utbytte, men utbyttet var ikke nok til å kompensere for fallende kurs.

13. oktober 2017

Utbytteporteføljen - Rapport 3. kvartal 2017

Endelig et godt kvartal for utbytteporteføljen! Det har vært en god periode for riggsektoren og AWDR er også eneste selskap i porteføljen som fortsatt utbetaler utbytte. Dette er imidlertid ikke nok til å løfte prosjektet opp fra avgrunnen...

1. september 2017

Aksjesparekonto - ikke for alle

I dag lanseres det nye produktet, aksjesparekonto, og EU/EØS-registrerte aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis kan samles her. Er dette noe for deg? Det kan være greit å tenke seg om, for selv om det følger mange fordeler med dettee nye produktet, passer det ikke for alle.

5. august 2017

Utbytteporteføljen - Rapport 2. kvartal 2017

Verdien av utbytteporteføljen fortsetter å falle. Skulle ikke diverse markeder hente seg inn igjen, og skulle ikke verden gå framover? 2017 ligger an til å bli enda dårligere enn fjoråret, og det lysner nok heller ikke med det første.

14. mai 2017

Utbytteporteføljen - Rapport 1. kvartal 2017

Prosjektet med utbytteporteføljen ga et heller skuffende resultat i 2016, og med kutt i utbyttene fra flere sektorer ble det heller ikke noen resultarer å rapportere om. I år blir det derfor rapportert kvartalsvis istedet for hver måned. At oppdateringen for 1. kvartal kommer først nå - minst en måned forsinket, får bli en annen skål. Og status - omtrent uendret.

15. januar 2017

Utbytteporteføljen - Rapport desember 2016

Årets siste måned påvirket ikke resultatet nevneverdig, og 2016 går dermed inn i historien som et svært dårlig år for utbytteporteføljen. Papirtapene ble imidlertid redusert,og dessuten kom en ny aksje inn sånn på tampen av året.